Postupanje u slučaju sumnje na koronavirus

POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

Ukoliko imate simptome COVID-19 (umjeren kašalj, kihanje, blago povišena temperatura) obavijestite domaćina smještajnog objekta o tome. Domaćin smještajnog objekta obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti radi obavljanja pregleda. Ukoliko ne možete odmah stupiti u kontakt s domaćinom, molimo telefonski kontaktirajte jednu od nadležnih služba na području Grada Svetog Ivana Zeline:
EPIDEMIOLOG u pripravnosti - 099 73 68 784
COVID 19 ambulanta (Ispostava Ivanić-Grad, Omladinska 25) - 01 2831 174
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA
za opću medicinu 01 2051 221 i 099 6040 213
HITNA POMOĆ - 112 i 194

Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2, odgovorna osoba smještajnog objekta zamoli gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te osigura bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputi gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda i dobivanja daljnjih uputa.
Pri postavljanju sumnje na COVID-19, uzima se ili organizira uzimanje brisa radi pravovremene dijagnostike COVID-19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.

Gosta kojemu je COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevozom. U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN.

Strani gost s potvrđenom COVID-19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtijeva hospitalizciju i domaći gost s potvrđenom COVID-19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici , koji je predviđen za takve potrebe od strane lokalne samouprave. Za nadležni objekt kontaktirajte načelnika Stožera civilne zaštite Grada Svetog Ivana Zeline na broj 091 515 58 59.
U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID-19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute u izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće), vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog prijevoza, ako je to moguće. U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).